2keer.nl

Maak kennis met ons team

De kracht van 2keer.nl? Een team vol veelzijdige professionals. Gouden schakels in de strategische keten. Pratende denkers, intuïtieve doeners. Kritisch met een knipoog, lovend met een lach. Opvallend maar gecamoufleerd. Ons team is een afspiegeling van onze diensten: nieuwsgierig, creatief en resultaatgericht, met een grote voorliefde voor strategische campagneconcepten. Een gezellige chaos waar structuur in komt zodra de eerste espresso’s door de aderen stromen en de beeldschermen aanspringen. Het team dat ideeën laat uitgroeien tot ontwerpen en teksten die je niet ziet, maar beleeft – door simpelweg te doen waar we goed in zijn. Dát is de kracht van 2keer.nl.

Peter Elfrink
Eigenaar / Concept & strategie
Ezgi Söylemez
Eigenaar / Concept & strategie
Lindy Zweers
Coördinator
Romy Scholten
Content & Community
Chantal Bolleman
Content & Community
Mandy van der Voort
Content & Community
Willem van Bolderen
Online Marketing
Suzanne Dreu
Design
Jae Eun No
Design
Daan Hendriks
Stagiaire multimedia design
Marc Teunissen
Multimedia Design
Sven Rossen
Multimedia Design
Wouter Wajer
Development
Mitchel Ploeg
Development

Jouw naam?

Schitter jij binnenkort op onze Wall of Fame? Bekijk hier onze openstaande vacatures.