2keer.nl

Maak kennis met ons team

De kracht van 2keer.nl? Een team vol veelzijdige professionals. Gouden schakels in de strategische keten. Pratende denkers, intuïtieve doeners. Kritisch met een knipoog, lovend met een lach. Opvallend maar gecamoufleerd. Ons team is een afspiegeling van onze diensten: nieuwsgierig, creatief en resultaatgericht, met een grote voorliefde voor strategische campagneconcepten. Een gezellige chaos waar structuur in komt zodra de eerste espresso’s door de aderen stromen en de beeldschermen aanspringen. Het team dat ideeën laat uitgroeien tot ontwerpen en teksten die je niet ziet, maar beleeft – door simpelweg te doen waar we goed in zijn. Dát is de kracht van 2keer.nl.

Romy Scholten
Content & Community
Lindy Zweers
Coördinator
Kay Angevare
Development
Mandy van der Voort
Content & Community
Rein Lucassen
Design
Peter Elfrink
Eigenaar / Concept & strategie
Chantal Bolleman
Content & Community
Ezgi Söylemez
Eigenaar / Concept & strategie
Willem van Bolderen
Online Marketing
Pam Scholten
Content & Community
Wouter Wajer
Development
Suzanne Dreu
Design
Marc Teunissen
Multimedia Design
Douwe de Graaf
Development
Sven Rossen
Multimedia Design

Jouw naam?

Welke functie wil je bij ons vervullen? Stuur je open sollicitatie naar info@2keer.nl